Film 4

Dokumentární filmy

Studio Budíkov spravuje všechna práva k dokumentárním filmům Martina Kratochvíla i filmům vzniklých v koprodukcích. Na těchto stránkách naleznete seznam všech filmů, včetně jejich krátkého popisu i technických parametrů. Rozsah všech práv sdělíme na požádání.

1 2 3 4 5 6

INDICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

(volná část seriálu Bohové a Proroci)

Scénář a režie: Martin Kratochvíl
Hudba: Martin Kratochvíl
Délka: 25’31“
Formát: full HD 1920x1080
Produkce: Studio Budíkov
Rok výroby: 2010
Jazyková verze: česká

Jeden ze tří dílů o hinduismu, volná část televizního seriálu Bohové a proroci. Film uvádí do komplikovaného světa indických náboženství, která nemají žádný závazný text, žádnou církevní instituci, ani papeže. Mají naopak nepřeberné množství bohů a jejich inkarnací. Divák se dozví o zakotvení hinduismu v dávných védách a upanišadách. Vaišnavský mnich Trilokátma Dása provází produkční tým po důležitých místech života Krišny, osmého převtělení boha Višnu.

LORD KRIŠNA

(volná část seriálu Bohové a Proroci)

Scénář a režie: Martin Kratochvíl
Hudba: Martin Kratochvíl
Délka: 25’47“
Formát:full HD 1920x1080
Produkce: Studio Budíkov
Rok výroby: 2010
Jazyková verze: česká

Jeden ze tří dílů o hinduismu, volná část televizního seriálu Bohové a proroci. Vaišnavský mnich Trilokátma Dása poutavě vypráví o životě Krišny přímo v historických kulisách dnešní Indie. Dozvíme se o bitvě na Kurukšétře, kde Krišna vyslovil Bhagavádgítu, zpěv Vznešeného. Procestujeme místa, kde Krišna trávil mládí s pastýřkami i bájnou Dwáraku, kde Krišna postavil opevněné město, dnes údajně ležící na dně moře.

HINDUISMUS DNES

(volná část seriálu Bohové a Proroci)

Scénář a režie: Martin Kratochvíl
Hudba: Martin Kratochvíl
Délka: 25’30“
Formát: full HD 1920x1080
Produkce: Studio Budíkov
Rok výroby: 2010
Jazyková verze: česká

Jeden ze tří dílů o hinduismu, volná část televizního seriálu Bohové a proroci. Trilokátma Dása vypráví o své konverzi ke hnutí Hare Krišna i o klášterním životě v Indii. Projdeme s ním typický hinduistický chrám a dozvíme se v poutavém výkladu o symbolice vaišnavské bohoslužby. Projdeme dějiny reformních pokusů i založení nových hinduistických směrů. Celý film se odehrává přímo v prosluněné Indii na historických místech Krišnova bájného života.

KARNALI

(Humla, Údolí Limi, Do neznáma, Kolti)

Scénář a režie: Martin Kratochvíl
Hudba: Martin Kratochvíl
Délka: 4 x 20‘
Formát: full HD 1920x1080
Produkce: Studio Budíkov
Rok výroby: 2010
Jazyková verze: česká, anglické titulky

Poutavý cestopis z odlehlé oblasti Karnali a Dolpa v opuštěném a velice málo navštěvovaném západním Nepálu. První díl popisuje historii celé oblasti a důvody dnešní chudoby a hladomoru. Ve druhém díle procházíme dlouho nepřístupným údolím Limi podél hranic s Tibetem. Poslední dva díly popisují čtrnáctidenní průstup horskou oblastí Saipal mimo jakékoli cesty a všechny strasti vyplývající z tohoto riskantního podniku. Oblast Karnali je ve vyšších polohách takřka liduprázdná a lidé, kteří tam ještě ve velké chudobě žijí nikdy neviděli bílé cizince. Film není jen pouhým popisem cesty, ale v komentáři se pokouší o hlubší vhled do místní kultury a náboženství.

EXPEDICE GRAND CANYON

Scénář a režie: Martin Kratochvíl
Hudba: Martin Kratochvíl
Délka: 26‘ 30“
Formát: full HD 1920x1080
Produkce: Studio Budíkov
Rok výroby: 2011
Jazyková verze: česká

Dokument z ojedinělého sjezdu řeky Colorado v celé délce Velkého kaňonu. Obrazově úchvatná scenerie kaňonu je podpořená zasvěceným výkladem o geologickém „kalendáři zeměkoule“ i o vývoji v jednotlivých geologických obdobích. Sportovně náročný sjezd řeky s množstvím obtížných peřejí je doplněn i pestrou historií indiánských obyvatel přilehlých rezervací s jejich neradostným osudem. Film popisuje i faunu a floru kaňonu a podává přehled o objevení a prvním splutí tohoto nádherného divu světa.

INDICKÝ HIMÁLAJ

(Údolím Indu, Manali Road, Do srdce hor, Zanskar, Lamayuru- Srínagar)

Scénář a režie: Martin Kratochvíl
Hudba: Martin Kratochvíl
Délka: 5 x 19 min.
Formát: full HD 1920x1080
Produkce: Studio Budíkov
Rok výroby: 2011
Jazyková verze: česká

Pětidílný seriál z dlouhé expedice indickým Himálajem. V prvním díle navštívíme staré buddhistické kláštery v Leh, Alchi a Likiru a odlehlé jezero Pangong na hranicích s Tibetem. Druhý díl mapuje nejvyšší silnici světa z Leh do Manali. Ve třetím a čtvrtém dílu absolvujeme dlouhý pochod Zanskarem s návštěvou klášterů v Phuktalu, Karshe, Bardanu, Lingshetu, Wanle a dalších. Cesta nepostrádá sportovní hodnoty při přechodu mnoha pětitisícových sedel, z nichž nejznámější je Shingo La v úvodní části treku a Singge La na závěr. Poslední díl pak začíná ve slavné gompě v Lamayuru a po překročení Zoji La končí na jezeře Dal ve Srínagaru, zmítaném v té době občanskou válkou. Seriál je pojat jako dokument z expedice doprovázený výkladem mnohých reálií z buddhistického světa himálajských hor.

SKALNÍ KLÁŠTERY V ETIOPII

(film nese copyright CT)

Scénář a režie: Martin Kratochvíl
Hudba: Martin Kratochvíl
Délka: 26 min.
Formát: 1920x1080, full HD
Produkce: Studio Budíkov
Rok výroby: 2011
Jazyková verze: česká

Na krásném pozadí mnohdy jen horolezecky dostupných a ve skalách vytesaných kostelů objasňuje dokument rozdílnost etiopského ortodoxního křesťanství. To přineslo do Etiopie ve 4. století devět syrských svatých. Exotické náboženství vznikalo a žilo ve společnosti egyptských Koptů, ale prošlo i silným vlivem islámu a judaismu. Obsahuje velkou tradici poustevního života a života v klášterní sekluzi. Všechna tato fakta, včetně odlišného panteonu svatých, i podstatných rozdílů ve věrouce, budou ve filmu exponována při prohlídce navýsost přitažlivých skalních klášterů a pousteven převážně ve vysokých horách severní Etiopie. Film srovnává současné evropské křesťanství s dnešní etiopskou ortodoxií a přináší historické důvody výrazných odlišností.

ETIOPIE

(Addis Abeba 3‘03“, Trh s kadidlem 2‘30“, Poutníci 3‘20“, Klášter na jezeře 2‘47“, Ostrovní kláštery 2’43“, Vodopády na Modrém Nilu 2‘57“, Královské sídlo 2‘57“, Ženy v Gonderu 2‘48“, Na trhu v Debarku 2‘49“, Pohoří Simien 3‘09“, Kávový obřad 2‘54“, Kráska a zvířata 2‘39“, Venkovský trh 3‘18“, Stély v Aksumu 2‘40“, Aksum 2‘36“, Nešpory 3‘38“, Yeha - vzpomínky na minulost 2‘23“, Debre Damo 3‘02“, Skalní kláštery v Tigray 3‘02“, Gheraltské skalní kláštery 3‘01“, Vesnice v Tigray 2‘59“, Pod horami 3‘14“, Kde se zastavil čas 2‘14“, Injera 2‘54“, Za hradbami města 3‘46“, Lalibela 3‘22“, Chrámové město 2‘11“, Bet Gabriel Rufael 2‘33“, Bet Amanuel 2‘33“)

Scénář a režie: Martin Kratochvíl
Hudba: Martin Kratochvíl
Délka: celková délka 74‘
Formát: full HD 1920x1080
Produkce: Studio Budíkov
Rok výroby: 2011
Jazyková verze: bez komentáře, jen s občasnými titulky

Dvacet devět miniatur z expedice “severním okruhem” po Etiopii. Každý krátký film je opatřen mapkou místa, kde byl pořízen. “ Obrázky z Etiopie” sice dodržují jednotu místa a epizody, ale jsou bez komentáře, vyjadřují se jen estetikou obrazu a hudby, na kterou byly střihány.
Expedice vedla divokými oblastmi vysokého pohoří Simien, pouští, i propastmi Modrého Nilu s jeho úchvatnými vodopády. Ukazuje prastaré křesťanství ve skalních klášterech v Tigray, úžasné v monolitním pískovci vytesané kostely v Lalibele i velebnou krajinu a tváře rustikální Etiopie. Všímá si nejen místních venkovských zvyků, jako je kávový obřad, nebo výroba národního jídla injery, ale i moderního života v Addis Abebě.

LIVE AT REDUTA

(Paloma 11‘08, All Blues 9‘35, Cestou 6‘25, Boogie pro Fantynu 4‘14, Why Do Stars 8’09, Zdroje tu jsou 4’38, Manuela 7’22, Kalypso 8’38 + Black Market 5’20 dohromady 13‘58, Báryšnja 4’51, Toledo 17’10)

Scénář a režie: Martin Kratochvíl
Hudba: Martin Kratochvíl, Tony Ackerman, Miles Davis, Joe Zawinul
Délka: 1°37‘
Formát: full HD 1920x1080
Produkce: Studio Budíkov
Rok výroby: 2011
Jazyková verze: bez komentáře, angl. titulky

Hudební DVD z živého koncertu akustického tria Martin Kratochvíl-piano, Tony Ackerman-ak. kytara, Imran Musa Zangi-percussion. Pětikamerový postprodukovaný sestřih dvou večerů ve slavném jazzclubu Reduta na Národní třídě v Praze. Vydavatel zareagoval na poptávku po skutečně živém vystoupení tria, kdy se hudba na podiu nejen interpretuje, ale i v potu tváře tvoří. To ve studiových snímcích skupiny není možné vidět a i hudebníci bývají ve studiu opatrnější a více pod kontrolou. Navíc jde o značně multikulturní podnik: tři jazzoví virtuosové, křesťan, žid a muslim zasedli na podium v Redutě aby předvedli to nejlepší z vlastní i zahraniční hudební kultury.

ZEMĚ KADIDLOVÉ STEZKY

(Tříkrálový dar, Kadidlo v dějinách, Arabia Felix, Po souši i po moři, Cesta na západ, Na druhém břehu, Obchod a obrana, Na hranice Římské říše, Před branami Západu, Kadidlo dnes)

Scénář a režie: Martin Kratochvíl
Hudba: Martin Kratochvíl
Délka: 10 x 20 min.
Formát:full HD 1920x1080
Produkce: Studio Budíkov
Rok výroby: 2012
Jazyková verze: česká

Natočeno v lokalitách: Jordánsko, Syrie, Etiopie, Saudská Arabie, Omán, Jemen, Indie, Pákistán, Turecko, Israel, Nepál.

Desetidílný epický dokumentární seriál o 5000 let trvajícím obchodu s kadidlem. Seriál ukazuje vzácné plantáže kadidlovníků v ománském Dofaru i v Etiopii a jinde. Filmařský tým se vydá po stopách tisíce let staré karavanní stezky spojující naleziště bosweliové pryskyřice se západním světem. Mapuje nejen trasu stezky, ale i historické peripetie jejího fungování, logistiku obchodu, řadu válek o kadidlo i vlastní postupy dlouhých karavan mezi opevněnými městy a karavanserai. Na scéně vystupují vzácní hráči: Královna ze Sáby, Alexandr Makedonský, Král Nabuchodonozor, Džingischán, Caesar, Plinius Starší, Theofrastos a další. Seriál se pokouší o hlubší vhled do strategie obchodu s kadidlem během tisíciletí. Poslední díl přináší pohled na kadidlo očima dnešní farmacie, botaniky, medicíny, aromaterapie i parfémářství.

1 2 3 4 5 6
cs_CZCzech